ADA

鱼缸关联器具 - 白背NA弯挂水温计

白背NA弯挂水温计

白背NA弯挂水温计

是最适用于自然水族的水温计。白背型的特点易于读取度数,与超白玻璃方形鱼缸等的无框架鱼缸配合十分协调。不使用固定橡胶吸盘就能够简便地设置在鱼缸的边缘。请根据玻璃厚度选择适合规格的产品。

※测量范围∶0~40 ℃(测量误差:±1 ℃)
※已获得专利

号码

产品编号

类型名

玻璃厚(mm)

-

1

102-001

J-05WH

5


-

2

102-002

J-06WH

6


-

3

102-003

J-08WH

8


-

4

102-004

J-10WH

10


-

 

102-005

J-12WH

12


-

5

102-006

J-15WH

15


-