ADA

鱼缸关联器具 - 其他的相关产品

超白缸专用玻璃盖板 / 超白透明玻璃盖板

超白透明玻璃盖板

与现有尺寸的玻璃盖板大小相同,采用与鱼缸相同透明度的高品质超白透明玻璃制成。安装时请使用鱼缸附属的不锈钢玻璃盖板挂架。有D和E两种规格。请根据需要选购。(四角没有圆角处理,没有喂食孔。)

D型:1块玻璃盖板覆盖整个鱼缸上部
E型:通常2块玻璃盖板覆盖整个鱼缸上部(W150需要3块、W180需要4块)

产品编号

对应鱼缸尺寸

玻璃盖板尺寸(mm)

类型

-

102-513

W20×D20×H20用


140×183D

-

102-514

W25×D25×H25用


190×233D

-

102-517

W30×D30×H30用


240×283D

-

102-515

W30×D18×H24用


240×163D

-

102-516

W36×D22×H26用


300×203D

-

102-518

W45×D27×H30用


389×253D

-

102-519

W45×D30×H45用


386×281D

-

102-526

W45×D45×H45用


388×434D

-

102-520

W60×D30×H36・45用


528×281D

-

102-529

W60×D45×H36用


265×431E

-

102-521

W60×D45×H45用


265×427E

-

102-523

W90×D45×H45・60用

412×426E

-

102-524

W120×D45×H45・60用

560×422E

-

102-527

W120×D50×H50用

560×470E

-

102-528

W150×D60×H60用

560×470E

-

102-525

W180×D60×H60用(15mm厚玻璃用)


428×560E

-

玻璃盖板挂架

玻璃盖板挂架

超白玻璃方形鱼缸安装玻璃盖板的不锈钢制挂架。请按照鱼缸的玻璃厚度选择。

※各4个装

产品编号

对应厚度

-

102-8882

5mm

-

102-8883

6mm

-

102-8884

8mm

-

102-8885

10mm

-

102-8886

12mm

-

减震底垫

减震底垫

是铺于鱼缸下面,吸收歪斜、振动的专用垫。摆放超白玻璃方形鱼缸时,请一定铺设。

※是比鱼缸稍大一点的尺寸,可以按照鱼缸规格剪切后使用。

产品编号

对应尺寸(cm)

厚度 (mm)

-

108-408

30×18


5

-

108-409

36×22


5

-

108-410

30×30


5

-

108-401

45×30


5

-

108-402

60×30


5

-

108-403

60×45


5

-

108-405

90×45


8

-

108-411

120×50


8

-

108-412

150×60


8

-

108-407

180×60


8

-

水族背景膜

水族背景膜

是直接粘贴在鱼缸背面的背景膜。不会剥落,与鱼缸之间不会进水弄脏。请根据水草布局和室内的装饰,选择喜好的颜色。蓝色有不透光的标准型和透光的透明型两种。新增加了乳白色背景膜。

水族背景膜·标准型

对应鱼缸尺寸(cm)

普通蓝色普通蓝色

普通黑色普通黑色

W60×H36 61×37

102-811 -

102-813 -

W90×H45 91×46

102-821 -

102-823 -

W90×H60 91×61

-

102-8231 -

W120×H50 121×51


102-836 -

102-837 -

W150×H60 151×61


-

102-839 -

W180×H60 181×61

-

102-8431 -

水族背景膜·透明型

对应鱼缸尺寸(cm)

透明蓝色透明蓝色

W60×H36 61×37

102-814-

W90×H45 91×46

102-824-

W120×H50 121×51

102-838-

水族背景膜 朦胧型

对应鱼缸尺寸(cm)

朦胧Foggy

W60×H36 61×37

102-720 -

W90×H45 91×46

102-721 -

W120×H50 121×50.5

102-723 -

W150×H60 151×61

102-725 -

W180×H60 181×61

102-724 -