ADA

鱼缸关联器具 - 其他的相关产品

超白缸专用玻璃盖板

超白缸专用玻璃盖板

是与现行的超白玻璃方形鱼缸相对应的专用玻璃盖板。使用超白玻璃方形鱼缸附属的不锈钢制专用挂架放置。有以1块覆盖全面的D型和以2块覆盖全面的E型。请选择适合鱼缸尺寸的玻璃盖板(边缘无给食孔)。

※覆盖全面需要D型1块,E型2块(W180×D60×H60用4块)。

产品编号

对应鱼缸尺寸

玻璃盖板尺寸(mm)

类型

-

102-699

W30×D18×H24用


240×163


D

-

102-692

W36×D22×H26用


300×203


D

-

102-694

W30×D30×H30用


240×283


D

-

102-671

W45×D27×H30用


389×253


D

-

102-672

W45×D30×H45用


386×281


D

-

102-695

W45×D45×H45用


388×434


D

-

102-673

W60×D30×H36用


528×281


D

-

102-673

W60×D30×H45用


528×281


D

-

102-681

W60×D45×H45用


265×427


E

-

102-682

W75×D45×H45用


340×427


E

-

102-686

W90×D45×H45用(10mm玻璃用)

412×426


E

-

102-686

W90×D45×H60用


412×426


E

-

102-687

W120×D45×H45用(12mm玻璃用)

560×422


E

-

102-687

W120×D45×H60用


560×422


E

-

102-688

W180×D60×H60用


428×560


E

-

玻璃盖板挂架

玻璃盖板挂架

超白玻璃方形鱼缸安装玻璃盖板的不锈钢制挂架。请按照鱼缸的玻璃厚度选择。

※各4个装

产品编号

对应厚度

-

102-8882

5mm

-

102-8883

6mm

-

102-8884

8mm

-

102-8885

10mm

-

102-8886

12mm

-

减震底垫

减震底垫

是铺于鱼缸下面,吸收歪斜、振动的专用垫。安装超白玻璃方形鱼缸时,请一定铺设。

※是比鱼缸稍大一点的尺寸,可以按照鱼缸规格剪切后使用。

产品编号

对应尺寸(cm)

厚度 (mm)

-

108-408

30×18


5

-

108-409

36×22


5

-

108-410

30×30


5

-

108-401

45×30


5

-

108-402

60×30


5

-

108-403

60×45


5

-

108-405

90×45


8

-

108-406

120×45


8

-

108-407

180×60


8

-

水族背景膜

水族背景膜

是直接粘贴在鱼缸背面的背景膜。不会剥落,与鱼缸之间不会进水弄脏。请根据水草布局和室内的装饰,选择喜好的颜色。蓝色和绿色,分别有不透光的标准型和透光的透明型。

水族背景膜·标准型

对应鱼缸尺寸(cm)

普通蓝色普通蓝色

普通黑色普通黑色

W60×H36 61×37

102-811 -

102-813 -

W90×H45 91×46

102-821 -

102-823 -

W120×H45 121×46

102-831 -

102-833 -

W90×H60 91×61

-

102-8231 -

W120×H60 121×61

-

102-8331 -

W180×H60 181×61

-

102-8431 -

水族背景膜·透明型

对应鱼缸尺寸(cm)

透明蓝色透明蓝色

W60×H36 61×37

102-814-

W90×H45 91×46

102-824-

W120×H45 121×46

102-834-